Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s., je spolek založený v roce 2004 s cílem výzkumu a podpory výzkumu v oblasti krizového řízení ve zdravotnictví a v oblasti přednemocniční péče. Při své činnosti se spolek opírá o spolupráci s významnými odbornými pracovišti na celostátní úrovni, s regiony v České republice (zdravotnickou záchrannou službou a krajskými úřady). Sdružení se dále zaměřuje na podporu publikační činnosti, vzdělávání a podporu vědomostí v krizové přípravě ve zdravotnictví.