Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Fakulta informatiky a managementu UHK

si Vás dovolují pozvat na

18. ročník celostátní konference
MEDICÍNA KATASTROF ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE

konaný pod záštitou

brig. gen. v. v. Mgr. Martina Červíčka
hejtmana Královéhradeckého kraje

MUDr. Jiřího Maška
člena Výboru pro zdravotnictví, PSP ČR

30.11. – 1.12. 2023, v Hradci Králové


Zaměření konference

• Zkušenosti ZZS a ostatních složek IZS z řešení epidemií
• Příprava zdravotnických zařízení na mimořádné události a urgentní příjmy.
• Týmy specializovaných činností ZZS
• Zkušenosti spolupracujících složek IZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací
• eHealth

Proběhlé konference MEKA naleznete na: http://zsa.cz/akce.htm

Organizační informace a odkaz na přihlášení na konferenci

Místo konání:
30. listopadu – 1. prosince 2023 v Hradci Králové, v aule Univerzity Hradec Králové, UHK – Budova A, Hradecká 1227.

Zahájení registrace 9:00, zahájení konference 11:00.

Aktivní účast:
Aktivní účast na konferenci je možná formou ústního nebo posterového sdělení. Rozměry posteru jsou z technických důvodů omezeny na 110 x 90 cm (v x š). Abstrakty příspěvků odevzdejte s přihláškou do 30. 9. 2023.

Registrační poplatky:
Registrační poplatek zaplacen převodem na účet ZSA HK do 10. 11. 2023 je ……… 2000,- Kč
Registrační poplatek zaplacen převodem na účet ZSA HK po 11. 11. 2023 je ……… 2400,- Kč

Registrační poplatek účastníka konference zahrnuje:
• vstup na odborná jednání
• vstup na posterovou sekci
• konferenční materiály (program)
• kávové přestávky v obou jednacích dnech
• vstup na společenský večer konaný 30. 11. 2023

Informace o způsobu a identifikaci platby se zobrazí po registraci na adrese:
https://meka-hk.cz/konference/medicina-katastrof-2023/

Pořadatel:
Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s.
Email kontakt: prihlasky@zsa.cz

Odborný garant:
MUDr. Libor Seneta, ZZS KHK, ředitel

Spolupracující subjekty:
• Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
• Fakulta informatiky a managementu UHK

Komerční subjekty nebudou přítomny

Storno podmínky:
• O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje.
• V případě úplného zrušení konference ze strany organizátora bude účastnický poplatek vrácen v plném rozsahu zpět, a to do 14 dnů od ohlášení zrušení konference.
• Při zrušení registrace ze strany účastníka do 10 dnů před konáním konference včetně nebude účtován storno poplatek.
• Při zrušení registrace méně než 10 dnů před konáním konference je storno poplatek 500,- Kč.

Ochrana osobních údajů
Zdravotní a sociální akademie shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne účastník při registraci. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě účastníka, na základě, kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat.

Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů.