Nejviditelnějším výstupem naší činnosti je pořádání vzdělávacích akcí, nejvýznamnější je Konference medicíny katastrof – traumatologické plánování. Konference se postupem doby rozvinula v odborné fórum, zaměřené na organizační aspekty medicíny katastrof se silným důrazem na problematiku CBRN. V letošním roce se připravujeme již sedmnáctý ročník této konference.